languageCreëer je eigen scripts

Pas je eigen scripts toe om sessies structuur en impact te geven. Hogere conversie – direct resultaat. We nodigen je uit om gebruik te maken van scripts. Het is eenvoudig: gebruik een van de publieke scripts.

Of, maak je eigen scripts met behulp van de XML code. XML lijkt lastig voor degene die dit voor het eerst ziet, maar we kunnen je verzekeren dat, als je een uurtje speelt met de volgende stappen, iedereen het kan.

Veel plezier bij het maken van je eerste eigen script.

Introductie

Een script bestaat uit een aantal bouwstenen (welke we „nodes" noemen) in een logische volgorde achter elkaar gezet. De „nodes" kunnen bestaan uit de volgende elementen:

 1. Presenteer documenten, in de meest gangbare formaten;
 2. Vul een formulier in zoals een vragenlijst of een inventarisatie van je klant;
 3. Maak keuzes, welke bijvoorbeeld de volgende stap bepalen;
 4. Deel je beeldscherm;
 5. Presenteer html-templates zoals bijvoorbeeld embedded video’s;
 6. Verstuur e-mails. Als bevestiging optioneel met bijlages;
 7. Download een template als PDF;
 8. Onderteken documenten;
 9. Upload documenten;

De functionaliteit om eigen scripts te ontwikkelen is uitsluitend beschikbaar voor Idiligo Business / Plus gebruikers met administrator-rechten.

Start met het creëren van je eigen script in xml

Om je eigen script te ontwikkelen klik je op "Beheer scripts" en op "Nieuw". Het script krijgt automatisch een nummer, welke je handmatig kan aanpassen. Geef elk script een logische omschrijving, zoals bijvoorbeeld: verkoopgesprek nieuwe klanten.


Kopieer de volgende code in je script:

<flow> 	
<nodes>
...
</nodes>
</flow>  

Nu heb je de basisstructuur van het script neergezet en kan je het script vullen door de puntjes te vervangen door de code van onderstaande nodes.

Presenteer een document

Kopieer de volgende code in het script:

<node id="Mypresentation" type="File"> 
<name>The presentation</name>
<attachments>
<attachment fileCode="pres001" attach="true"/>
</attachments>
</node>

Stap -1- Zorg ervoor dat de node id uniek is.
Stap -2- De node kan een beschrijvende naam hebben.
Stap -3- Voeg een document toe aan de Documenten Bibliotheek met een identieke <fileCode>.

 

Geavanceerd:

Er kunnen meerdere documenten toegevoegd worden aan een node. Kopieer hiervoor de regel met de attachment. Gedurende de sessie kan er worden gewisseld tussen de documenten. 

Vul een formulier in

Voorbeeld:

<node id="Checkingdata" type="Form"> 
<name>The customer information</name>
<title>The customer information</title>
<text>complete the following</text>
<fields>
<field name="company name" text="Company" />
<field name="gender" text="mister / miss">
<options>
<option value=" "><text> </text></option>
<option value="mister"><text>mister</text></option>
<option value="miss"><text>miss</text></option>
</options>
</field>
<field name="family name" text="Last name" />
<field name="birth names" text="First name" />
</fields>
</node>

Twee type velden zijn te gebruiken:

 • Eigen velden: Deze velden krijgen een voor dat script unieke veldnaam (in dit voorbeeld Remark) en worden aan de user getoond onder de tekst: Give your remarks.
  <field name=”Remark" text="Give your remarks" />

  Suggestie: maak gebruik van logische veldnamen.

 • Reeds beschikbare systeem veldnamen, zoals bijvoorbeeld voor Company of Contact Person.
  Deze velden worden gelinked aan de systeem veldnamen.
  <field name="company name" text="Company" linkedField="relation:Company Name" />

  Een compleet overzicht van veldnamen is beschikbaar.

Velden hergebruiken:

De verzamelde informatie in deze velden kan weer gebruikt worden in templates of documenten. In een template zijn bijvoorbeeld op de volgende wijze velden toe te voegen op de volgende wijze: [flow:Remark] of [relation:Company Name].

 
Drop-down veld:

Het veld “Gender” in bovenstaand voorbeeld is een “drop-down” veld met 2 mogelijke opties.De opties starten met <options> en eindigen met </options> Bij een drop-down veld eindigt deze met </field>
 

Geavanceerd:

 1. De hoogte en breedte van de velden zijn aan te padsen met rows=”X” cols=”Y”
  <field name="companyname" text="Company name" linkedField="relation:Company Name" rows="2" 
  cols="60"/>
 2. Velden kunnen verplicht (mandatory) worden gesteld. Pas als deze is ingevuld kan je naar de volgende stap.
  <field name="companyname" text="Company name" linkedField="relation:Company Name" 
  mandatory="true"/>
 3. Een losse tekstregel kan worden gemaakt door het veld het type rowWithtext te geven, voorbeeld:
  <field name="header" text="Your details" type="rowWithText"> </field>
 4. De opmaak van de tekst is aan te passen:
  Vet: zet de tekst tussen ** (b.v. **bold** = bold)
  Schuin: zet de tekst tussen * (b.v. *Italic* = Italic)
  Nieuwe regel: vul 7 keer ^^^^^^^ in (b.v. Hoofdtekst^^^^^^^ Bijtekst)
  Inspringen naar rechts: Gebruik > (b.v.. > eerste punt)
  Afbeelding weergeven: Gebruik: ![text](Link van de afbeelding)

Een voorbeeld

<node id="Checkingdata" type="Form"> 
<name>The customer information</name>
<title>The customer information</title>
<text>The customer information</text>
<fields>
<field name="company name" text="Company^^^^^^^if applicable" />
<field name="gender" text="mister / miss">
<options>
<option value=" "><text> </text></option>
<option value="mister"><text>mister</text></option>
<option value="miss"><text>miss</text></option>
</options>
</field>
<field name="family name" text="**Last name**" />
<field name="birth names" text="*First name*" />
<field name="hobby" text="![lounger](https://app.idiligo.com/Handler/GetDocument.ashx?ID=5871611) hobby" />
</fields>
</node>

Keuzes maken

Voorbeeld:

<node id="Mychoice" type="Choice"> 
<name>choice01</name>
<title>I can show you the following</title>
<text>Make a choice:</text>
<options>
<option value="Presentation"><text>Give a presentation.</text><goto>Node1</goto>
</option >
<option value="Website"><text>Share a website.</text><goto>Node2</goto></option >
<option value="Form"><text>Fill in a form.</text><goto>Node3</goto></option >
<option value="Offer"><text>The customer signs.</text><goto>Node4</goto></option >
</options>
</node>

 

De naam van de node (in dit voorbeeld: choice01) is tevens de naam van het database-veld welke gevuld wordt met de “option value”.

Deel een website

Voorbeeld:

<node id="Node7" type="ShowBrowse"> 
<name>ShowBrowse my website</name>
<command>http://www.idiligo.com</command>
<goto>Node9</goto>
</node>

 

Uitleg:

Om deze node te kunnen gebruiken dient de website een Javascript TAG te bevatten of dient de agent de Idiligo extension te hebben geactiveerd.

De agent browst en de cliënt kijkt mee.


Wil je dat de cliënt browst gebruik dan ShowBrowseReverse als type.

 

Geavanceerd:

Indien de website dit toestaat kan je parameters meegeven aan de url. Zie het voorbeeld van een nederlandse hypotheek berekening:

 

www.hypotheekbond.nl/f1/hypotheek-vergelijken

 

De waardes komen uit een formulier (Node type Form):

<node id="waarden" type="Form"> 
<name>Waarden invullen Hypotheekbond</name>
<fields>
<field name="bruto_jaarinkomen" text="bruto_jaarinkomen" linkedField="" />
<field name="partner_bruto_jaarinkomen" text="partner_bruto_jaarinkomen"
linkedField="" />
<field name="koopprijs" text="kooprijs" linkedField="" />
<field name="eigen_geld" text="eigen_geld" linkedField="" />
<field name="studieschuld" text="studieschuld" linkedField="" />
<field name="kredieten" text="kredieten" linkedField="" />
</fields>
</node>

 

Deze waardes worden aangeroepen in de ShowBrowse-node:

<node id="sb" type="ShowBrowse"> 
<name>Showbrowsing Hypotheekbond</name>
<command>http://www.hypotheekbond.nl/f1/hypotheek-vergelijken?api_key=6cd4747c641af8170042</command>
<qsValuesNodeCode>waarden</qsValuesNodeCode>
</node>

Gebruik templates

Voorbeeld:

<node id="Node6" type="Template"> 
<name>Fill in the name of the template</name>
<templateCode>video</templateCode>
</node>

 

Maak een template aan met een identieke code (video in dit voorbeeld).Deze template zal verschijnen tijdens de sessie.


Als voorbeeld van een template kan je embedded code gebruiken zoals bijvoorbeeld die voor een  Youtube video, a box.com document, etc.

Versturen van e-mails

Voorbeeld:

<node id="Node3" type="Email"> 
<name>Example how to send an email including attachments and
template</name>
<templateCode>email1</templateCode>
<attachments>
<attachment fileCode="pres001" attach="true" />
<attachment templateCode="att001" attach="true" />
</attachments>
</node>

Uitleg:

Maak een template aan met een identieke code (email1 in dit voorbeeld). Deze template zal als email worden verstuurd. Als bijlage van de e-mail kan je attachments versturen. Dit kan een bestand of een template zijn. 

 

 1. Bij een bestand dient de naam identiek te zijn als het bestand in de “Documentenbibliotheek”.
 2. Bij een template als bijlage dient de template code identiek te zijn aan een van de templates. De bijgesloten template wordt als PDF verstuurd en kan bijvoorbeeld een gepersonaliseerde offerte zijn met informatie verzameld in het script
   (B.v. <flow:Remark> of <relation:Company Name>).

Digitale handtekening

Voorbeeld:

<node id="sign01" type="Sign"> 
<name>Teken direct</name>
<signs>
<sign fileCode="testdoc" />
<sign templateCode="testtemplate" />
<sign uploadId="cv01" />
</signs>
</node>

Met deze node kan een document uit de documentenbibliotheek worden ondertekend (uitsluitend PDF), een net ge-upload document (uitsluitend PDF) of een template (een PDF wordt ter plekke gegenereerd).

Idiligo maakt gebruik van externe oplossingen voor de digitale handtekening.Deze externe oplossing dien je separaat af te nemen. Vraag ons naar de partijen die we ondersteunen.

Er zijn manieren om digitaal te ondertekenen:

 1. met naam en handtekening;
 2. met naam en handtekening in combinatie met een SMS-code.

De tweede optie met SMS code wordt automatisch geselecteerd in de volgende situatie:
Bij de start van de sessie dient een contact persoon te zijn geselecteerd en in het script dient het mobiele nummer te worden ingevuld met een zo geheten Linkedfield (zie de beschrijving bij de node om een formulier in te vullen). 

Upload bestanden

Voorbeeld:

<node id="uploadClient" type="Upload"> 
<name>Example how to upload file(s)</name>
<uploads>
<upload name="curriculum vitae" description="CV van de client" externalId="cv01"
fileTypes="pdf,jpg" mandatory="true" />
</uploads>
</node>

Upload is een node waarbij een cliënt een document kan uploaden.

Na afloop van de sessie zijn de ge-uploadde documenten beschikbaar voor de agent (klik op edit session).

Node structuur

Een script bevat nodes. Elke node heeft de volgende structuur:

<node id="NodeName" type="XYZ"> 
<name>...</name>
<title>...</title>
<text>...</text>
...
...
...
<goto>...</goto>
</node>
 1. Elke node heeft een uniek “node id”. Gebruik geen spaties in deze node id.
 2. Elke node is van een bepaald type. De volgende types zijn beschikbaar: File, Form, Choice, Email, ShowBrowse, ShowbrowseReverse, Template, Upload en Sign.
 3. Elke node heeft een naam.
 4. Elke node kan een titel en additionele tekstvelden bevatten.
 5. Elk node heeft inhoud, afhankelijk van het type.
 6. Nodes kunnen onzichtbaar worden gemaakt voor de client (gebruik  visible="false"  )
 7. Elke node kan een goto-veld bevatten. In dit veld staat de volgende node die getoond dient te worden.
 8. Optioneel bevat een node acties.

Acties:

De volgende acties zijn mogelijk:

 1. Een alert (pop up bericht)
  <actions> 	 
  <action type="Alert" trigger="Next" fireOnce="true" text="Are you sure?" />
  </actions>
 2. Een e-mail
  <actions> 	 
  <action type="Mail" trigger="Load" fireOnce="true" text="The user completes the form!"
  email="john@yourcompany.com" />
  </actions>
 3. Laatste stap van een Client
  <actions> 	 
  <action type="ClientReady" trigger="Load" fireOnce="true" />
  </actions>

FireOnce=true 
Deze actie wordt slechts eenmaal uitgevoerd, ook al wordt de node meerdere malen getoond.

Trigger=Load
Deze actie wordt uitgevoerd bij het laden van de node.

Trigger=Next
Deze actie wordt uitgevoerd bij het overgaan naar de volgende node.

Veldnamen

Het systeem bevat de volgende veldnamen die gebruikt kunnen worden in scripts en templates

 

Customer (your organisation)    Relation (the participant)     Contact (the participant)
[customer:Gender][relation:Gender][contact:Gender] 
[customer:Customer Number][relation:Code][contact:Relation]
[customer:Company Name][relation:Company Name][contact:Commencement]
[customer:VAT Number][relation:VAT Number][contact:Birth Names]
[customer:Company Number][relation:Company Number]      [contact:Initials]
[customer:Family Name][relation:Address][contact:Family Name]
[customer:Prefix][relation:Zip Code][contact:Prefix]
[customer:Initials][relation:City][contact:Title]
[customer:Email][relation:Country][contact:Email]
[customer:Zip Code][relation:Postal Address][contact:Telephone Direct]
[customer:City] [relation:Postal Zip Code][contact:Telephone Mobile]
[customer:Adres][relation:Postal City][contact:Telephone Office]
[customer:ApiKey][relation:Postal Country][contact:Department]
[customer:Culture][relation:Website][contact:Job Title]
[customer:AccountType][relation:Email][contact:Role]
[customer:Full Name][relation:Telephone Number][contact:Remarks]
[customer:Full Family Name][relation:Fax Number][contact:Full Name]
[customer:Commencement][relation:Number of calls][contact:Full Family Name]
[relation:Commencement][contact:Full Commencement]
[relation:Birth Names]
[relation:Initials]
User (the agent)[relation:Family Name]Call (the session)
[user:Role][relation:Prefix][call:ServerId]
[user:Code][relation:Title][call:PublicId]
[user:Name][relation:Department][call:PublicIdRelease]
[user:Initials][relation:Job Title][call:Route]
[user:Email][relation:Role][call:FlowXml]
[user:Customer][relation:Telephone Direct][call:ShowbrowsingHtml]
[user:QuickRoute][relation:Telephone Mobile][call:Gebruiker]
[user:Full Name][relation:Branche][call:Relation]
[user:Online][relation:Full Private Name][call:Contact]
[relation:Full Name][call:ContactEmail]
[relation:Full Family Name][call:Start]
[relation:Full Commencement][call:End]
[relation:Status][call:Status]
[relation:Date Status][call:Remarks]
[relation:Date Reminder][call:Open]
[relation:Days to Reminder][call:EventCount]
[relation:Remarks][call:Bestanden]

Voorbeelden

We hebben diverse voorbeeld scripts en biijbehorende XM code. Wij sturen deze graag toe.